feed-image RSS

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister  van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap over het bericht dat de omstreden wetenschapper Diederik Stapel, die in 2011 werd geschorst voor grootschalige wetenschapsfraude, weer werkt als docent bij Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg.

Lees meer

Voorzitter,

De PVV is altijd warm voorstander geweest van artikel 23, het artikel dat de vrijheid van onderwijs borgt voor ALLE gezindten, maar wat ons betreft gaat dat niet op voor de Islam. Die ideologie namelijk onderwijst afkeer van de Westerse beschaving, haat zelfs en streeft naar segregatie in plaats van integratie, baseert zich op ongelijkheid tussen man en vrouw, tussen hetero- en homoseksueel, tussen gelovige en niet-gelovige en geloofsverlater. De islam verhoudt zich niet tot onze open samenleving en onze Westerse identiteit die is geworteld in de Joods-Christelijke en humanistische traditie.

Lees meer

Voorzitter. Ook de PVV kijkt terug op een waardige herdenking, zowel op het vliegveld van Eindhoven als in de Kamer. Met collega Helder mocht ik bij de aankomst van een van de vluchten zijn en dat heeft buitengewoon veel indruk gemaakt. De onrustige zomer die we hebben gehad is nog niet voorbij. De komende maanden zullen de agenda's worden bepaald door de ontwikkelingen van de afgelopen zomer. Ik beperk me nu echter tot de benoemingen van een nieuwe president en een nieuwe buitenlandcoördinator in Brussel.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties