feed-image RSS

Voorzitter, de checks and balances in het onderwijs deugen niet. Laat ik dat nog eens unverfroren zeggen. Kort gezegd voorzitter, komt het hierop neer. Als we in het onderwijs kiezen voor het besturingsmodel van het particuliere bedrijfsleven, dan kan dat niet werken. In het bedrijfsleven werkt het model van een Raad van Commissarissen, een Raad van Bestuur en een Ondernemingsraad wel, omdat uiteindelijk niet die Raden bepalen waar het bedrijf naar toe gaat, maar de markt. En in het verlengde daarvan: de aandeelhouders. Wordt er geblunderd, draait het bedrijf verlies, verliest het marktaandeel, komt het dividend in gevaar, dan volgen er maatregelen. Zonder de tucht van de markt zou deze vorm van governance tot mislukken gedoemd zijn. Maar die markt is er niet in het onderwijs. En dus is er geen harde tucht die onze bestuurders in toom houdt.

Lees meer

Voorzitter,

De PVV is altijd warm voorstander geweest van artikel 23; het artikel dat de vrijheid van onderwijs borgt voor alle gezindten, behalve, zoals bekend mag worden verondersteld, voor ideologieën zoals de Islam. Want die ideologie verhoudt zich niet tot onze Westerse identiteit die is geworteld in de Joods-Christelijke en humanistische traditie.

Lees meer

Vragen van de leden Beertema en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap over het bericht dat een deel van de Nederlandse jihadstrijders in Syrië studiefinanciering ontvangt.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Studiefinanciering voor jihadstrijders'* waarin de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aangeeft signalen te hebben ontvangen dat een deel van de Nederlandse jihadstrijders in Syrië studiefinanciering ontvangt?

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties