feed-image RSS

Voorzitter,

Immigratie is een probleem. Heel veel mensen ervaren immigratie als het grootste probleem van deze tijd. Vooral bij onze kiezers, en dat zijn er veel zoals u weet, zeker in de peilingen, leven grote zorgen over de immigratie die ooit in gang is gezet en die maar niet stopt. En die zelfs welbewust wordt aangewakkerd door linkse kosmopolitische partijen, die er vanuit hun eigen duistere ideologie alles aan willen doen om hechte gemeenschappen van burgers die waarden en een eigen cultuur met elkaar delen te ontmantelen.

Lees meer

Vandaag is de feestelijke opening van een kostbaar coachingsproject van de SER en het Ministerie SZW dat zich uitsluitend richt op allochtone jongeren.

PVV-woordvoerder Sociale Zaken Machiel de Graaf: "Deze vraag aan het bedrijfsleven staat centraal: Wilt u meehelpen om de arbeidspositie van niet-westerse allochtone jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren?" De PVV vindt dat hier sprake is van uitsluiting van autochtone jongeren". Onderwijswoordvoerder Harm Beertema voegt toe: "Vanuit mijn lange ervaring als leraar in het mbo in Rotterdam-Zuid weet ik dat het ook voor heel veel autochtone jongeren moeilijk is om werk te vinden. Maar van hen wordt verwacht dat ze het op eigen houtje doen. Het zou beter zijn om de belastingen te verlagen zodat alle jongeren makkelijker aan het werk komen, in plaats van dit soort dure projecten voor allochtonen in het leven te roepen."

Lees meer

De PVV is kritisch op de plannen om mbo-bestuurders te belonen naar de grootte van de organisatie. Onderwijswoordvoerder Harm Beertema: "Dit idee van de minister en de mbo-raad geeft een prikkel aan bestuurders om alleen maar groter te willen groeien door middel van fusies en we moeten nog maar zien of het daadwerkelijk de salarissen omlaag brengt. Bussemaker laat hiermee de schoorsteen van de PvdA-baantjesmachine lekker doorroken."

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties