feed-image RSS

De PVV is zeer ontstemd over de wijze waarop staatssecretaris Mansveld haar klimaatagenda wil opdringen aan de Nederlandse jeugd middels het boek dat zij vandaag ontving uit handen van Nederlandse VN-jongerenambassadeurs. PVV-Kamerlid Machiel de Graaf: "Mansveld moet zich schamen voor de DDR-methodes waarmee zij de schooljeugd in de klimaatval lokt, door eerst minder dan 1 promille van de jongeren te vragen naar 'klimaatideeën' en vervolgens te melden dat jongeren meer klimaatonderwijs willen. Ze heeft zelf klimaatonderwijs nodig!"
De PVV heeft Kamervragen gesteld over de kwestie.

Vragen van de leden De Graaf en Beertema (beiden PVV) aan de staatssecretaris van I&M en de minister van onderwijs.

Lees meer

De Kamer debatteert vandaag over ouderbetrokkenheid in het onderwijs. PVV-onderwijswoordvoerder Harm Beertema vindt dat er niks mis is met de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. "Er is eerder te veel betrokkenheid van Nederlandse ouders dan te weinig", zegt hij. "Veel allochtone ouders echter interesseert het niet en laten allerlei opvoedingstaken liever over aan de school dan dat ze het zelf doen. Daar pompen we al veertig jaar veel extra geld in, maar dat heeft nooit geholpen en dat gaat het nu ook niet. Integendeel. Dat schaarse geld kunnen we beter besteden aan de verhoging van de kwaliteit voor àlle kinderen."

Voorzitter, de Elsevier die gewijd was aan Prinsjesdag noemde deze minister de minister van stilstand. In de PVV spreken wij niet over de minister van stilstand, maar van de minister van achteruitgang.
Deze regering heeft namelijk voor het vo en voor het mbo de norm voor het minimumaantal lesuren losgelaten. Terwijl de kwaliteit van de beheersing van de kernvakken taal en rekenen zodanig te wensen overlaat dat hbo's en universiteiten bijspijkerprogramma's in het leven roepen om de studenten alsnog te leren rekenen en lezen, schaft deze minister de urennorm af. Maar erger nog is het tweede voorbeeld van achteruitgang.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties