feed-image RSS

Het ene subsidielek is nog niet gedicht, of het volgende dient zich alweer aan. Nu wil minister Bussemaker (OCW) dat de EU-subsidiekraan wordt opengezet: 880 miljoen euro voor studieleningen voor buitenlandse studenten. De PVV roept vandaag de minister op tegen een voorstel voor een Europees garantiefonds te stemmen. De 880 miljoen moet de risico's voor banken wegnemen die de leningen aan de studenten verstrekken. Uit onderzoek van ResearchNed/KPMG blijkt echter dat de banken er ondanks het garantiefonds geen trek in hebben, omdat de verwachte opbrengsten te laag zijn en de risico's van wanbetaling te groot.

"De regering wentelt daarmee alweer een groot risico af op de belastingbetaler. Bovendien schiet de Nederlandse student niets op met deze regeling," zegt onderwijswoordvoerder Harm Beertema. "Het zijn buitenlandse studenten uit armere EU-landen die profiteren van de leningen. En die zijn na hun studie vaak niet in staat tot terugbetaling of zijn ontraceerbaar."

De wet Kwaliteit in verscheidenheid omvat een aantal maatregelen die verbeteringen aanbrengen onder andere als het gaat om het aanscherpen van de studiekeuze en de toelatingseisen. De Wet voorziet ook in meer differentiatie. Meer differentiatie juichen wij toe, voorzitter.

Lees meer

De PVV is niet tevreden over het kennisniveau van de studenten die zich inschrijven op de lerarenopleidingen en de PABO's. Vooral de studenten die via het stapelen van diploma's binnenkomen, hebben voor veel vakken een niveau dat niet hoger is dan vmbo. Daarom stelt de PVV voor om lerarenopleidingen toelatingsexamens te laten houden. Het vak Nederlands moet daar getoetst worden op niveau 4F, het niveau dat geldt voor het VWO. Onderwijswoordvoerder Harm Beertema: "De moedertaal ligt aan de basis van alles. Zonder beheersing van het Nederlands op VWO-niveau is het heel lastig om jezelf en de complexe samenleving te doorgronden. En dat is een voorwaarde om een goede leraar te worden."

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties