feed-image RSS

In de eerste plaats verdient de stas een compliment voor zijn alerte reactie op de grootste examenfraude in de Nederlandse geschiedenis ooit. Hij onderkent de urgentie veel beter dan een groot deel van deze vaste Kamercie Onderwijs. Hij heeft een crisisteam samengesteld en geprobeerd richting te geven. Dat valt niet mee, want met de dag wordt de crisis erger. Wat mij betreft is deze stas misschien wel de beste bewindspersoon die D66 ooit heeft gehad. Vz, dat is geen verspreking. Ik verwijs naar de serie van linkse besluiten die tot nu door deze stas zijn genomen. En ik hoop dat die reeks nu wordt onderbroken door een ferm rechts VVD-besluit.

Lees meer

Het ene subsidielek is nog niet gedicht, of het volgende dient zich alweer aan. Nu wil minister Bussemaker (OCW) dat de EU-subsidiekraan wordt opengezet: 880 miljoen euro voor studieleningen voor buitenlandse studenten. De PVV roept vandaag de minister op tegen een voorstel voor een Europees garantiefonds te stemmen. De 880 miljoen moet de risico's voor banken wegnemen die de leningen aan de studenten verstrekken. Uit onderzoek van ResearchNed/KPMG blijkt echter dat de banken er ondanks het garantiefonds geen trek in hebben, omdat de verwachte opbrengsten te laag zijn en de risico's van wanbetaling te groot.

"De regering wentelt daarmee alweer een groot risico af op de belastingbetaler. Bovendien schiet de Nederlandse student niets op met deze regeling," zegt onderwijswoordvoerder Harm Beertema. "Het zijn buitenlandse studenten uit armere EU-landen die profiteren van de leningen. En die zijn na hun studie vaak niet in staat tot terugbetaling of zijn ontraceerbaar."

De wet Kwaliteit in verscheidenheid omvat een aantal maatregelen die verbeteringen aanbrengen onder andere als het gaat om het aanscherpen van de studiekeuze en de toelatingseisen. De Wet voorziet ook in meer differentiatie. Meer differentiatie juichen wij toe, voorzitter.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties