feed-image RSS

Rotterdam Zuid is het stadsdeel dat mij het meest na aan het hart ligt. Het is de wijk waar ik ruim 30 jaar zelf met hart en ziel heb gewerkt in het onderwijs. Een wijk waar alle problemen van de grote stad in verhevigde mate samenkomen: multi-etniciteit, werkloosheid, slechte integratie en ga zo maar door. Het is de wijk die tot nationaal project is opgeschaald, omdat de problematiek te omvangrijk is voor het gemeentelijke bestuur. Door direct op Rijksniveau in te steken, kunnen zaken sneller en efficiënter worden geregeld. Een kolfje naar de hand van Marco Pastors, vriend en naaste collega van Pim Fortuyn, de "kapitein van Zuid", die de kwaliteitsslag moet waarmaken.

Lees meer

Ik vertel u geen nieuws als ik zeg dat de gemiddelde ouderdom van de schoolgebouwen 40 jaar is. Achterblijvende veiligheid, problemen met de verwarming en ventilatie, gebouwen die wel groot zijn in vierkante meters, maar niet functioneel, omdat er geen andere activiteiten kunnen plaatsvinden dan onderwijs. Eén van de vele probleem is het slechte binnenklimaat.

Lees meer

Eerste termijn

Voorzitter,
Het was even wakker worden, vz. Want zo vaak sta ik hier niet sinds dit kabinet is aangetreden. In maart 2011 hadden we met de cie OCW zes debatten over onderwijszaken, in 2012 acht debatten. Nu zijn zitten we in maart 2013, vz., en is dit debat het eerste (!) debat van de maand. Ook de portefeuille OCW komt onder dit Kabinet kennelijk niet op stoom. Maar goed, we buigen ons nu over de Cito-toets die opgewaardeerd zou moeten worden tot een centrale eindtoets voor het basisonderwijs. De Citotoets is ingeburgerd op de grote meerderheid (85 procent) van de basisscholen, maar tot nu toe was het onderwijs niet verplicht de toets bij het Cito af te nemen. Deze Wet voorziet erin dat de toets voortaan de 'landelijke eindtoets' wordt genoemd.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties