feed-image RSS

De PVV is niet tevreden over het kennisniveau van de studenten die zich inschrijven op de lerarenopleidingen en de PABO's. Vooral de studenten die via het stapelen van diploma's binnenkomen, hebben voor veel vakken een niveau dat niet hoger is dan vmbo. Daarom stelt de PVV voor om lerarenopleidingen toelatingsexamens te laten houden. Het vak Nederlands moet daar getoetst worden op niveau 4F, het niveau dat geldt voor het VWO. Onderwijswoordvoerder Harm Beertema: "De moedertaal ligt aan de basis van alles. Zonder beheersing van het Nederlands op VWO-niveau is het heel lastig om jezelf en de complexe samenleving te doorgronden. En dat is een voorwaarde om een goede leraar te worden."

Lees meer

Het Kabinet komt nauwelijks aan regeren toe, ook niet op het niet-politieke dossier van onderwijs. En als er eindelijk een besluit genomen wordt, draait het de tijd terug naar het pré-Rutte-tijdperk waar de onderwijsbestuurders het voor het zeggen hadden.

Lees meer

De PVV heeft kanttekeningen bij het anti-pestplan dat staatssecretaris Dekker vanmiddag heeft gepresenteerd. PVV-woordvoerder onderwijs Harm Beertema vindt er geen maatregelen in terug die gepeste leerlingen op korte termijn veiligheid bieden. Hij vindt het jammer dat de regering zijn suggesties niet overneemt om scholen op te dragen de pesters van school te verwijderen. Nu worden in de praktijk de gepeste leerlingen in een andere klas gezet of zelfs op een andere school, terwijl de pesters met rust worden gelaten.

Ook had Beertema gewild dat onderzocht zou worden of pesten bestreden zou kunnen worden met het strafrecht. Een gemiste kans, aldus de PVV-woordvoerder Onderwijs.

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties