feed-image RSS

Vandaag is de Wet Onderwijstijd, een voorstel van de PVV, in de Eerste Kamer aangenomen. De PVV is blij met dit resultaat. PVV Kamerlid Harm Beertema heeft vaak gewezen op de verslechterende kwaliteit van ons onderwijs. Het verkorten van het onderwijs met 40 uur, zoals een groot deel van de Tweede Kamer wilde, zou funest zijn.
Met het handhaven van 1040 lesuren per jaar, krijgen de leerlingen meer kans om hun achterstanden weg te werken.

Lees meer

Voorzitter,
Aanleiding voor dit AO is een beleidsreactie van de minister van OCW op de nieuwe wetgeving voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
In augustus 2006 is de huidige wet- en regelgeving voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (ook bekend als de regeling onderbouw VO) van kracht geworden.

Lees meer

De PVV heeft met verbazing kennisgenomen van het feit dat een docent ontslagen is om anti-islam tweets. In Nederland heeft men nog altijd het recht op vrijheid van meningsuiting; iets wat de PVV koestert. PVV-Kamerlid Harm Beertema: “ Ik vind het onverteerbaar dat docenten wel de burgerlijke vrijheid hebben om politieke standpunten te ventileren die passen binnen de ideologie van de multiculturele samenleving, maar niet als die daar niet in passen.” Geert Wilders en Harm Beertema hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van OCW.

Lees meer

Harm Beertema

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English