feed-image RSS

De PVV heeft het de afgelopen jaren al vele malen aan de orde gebracht: volgens onze analyse is er sprake van een systeemcrisis in het onderwijs. Aan de basis van deze systeemcrisis ligt het governancemodel, dat teveel macht bij de instellingen zelf legt en blijkbaar niet de voorwaarden kan scheppen voor een afdoende controlemechanisme. Raden van Toezicht hebben bewezen geen garantie te zijn voor een goede controle. De OR van ROC Zadkine zegt letterlijk dat het de afgelopen jaren zo fout kon gaan doordat het toezicht tekort schoot (VK 20-10-12) Er was in het geval van Zadkine niet eens een falende Raad van Toezicht- er was helemaal geen Raad van Toezicht. Zadkine koos voor het one-tier board, ondanks stevige bezwaren van de toenmalige staatssecretaris. In deze monistische constructie heeft zowel de bestuurder als interne toezichthouder zitting in één orgaan.

Lees meer

Schriftelijke vragen van het lid Beertema (PVV) over het miljoenentekort bij basisscholen Oost in Amsterdam.

Lees meer

De PVV heeft met verbazing kennis genomen van het bericht dat de PvdA van plan is om scholen te "adopteren”. Het geven van gastlessen door politici van verschillende partijen is heel nuttig voor zowel de leerlingen als de politici. Maar dat is principieel anders dan het adopteren van een school, vindt de partij.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties