feed-image RSS

De PVV vindt internationalisering in het hoger onderwijs voor studenten belangrijk, want het is goed voor de kwaliteit van ons onderwijs en goed voor onze economie. Maar dan moet er wel sprake zijn van wederkerigheid. Nu studeren er 2,7 keer meer buitenlandse studenten hier dan dat er Nederlandse studenten in het buitenland studeren.  Je kunt pas van de Nederlandse belastingbetaler verwachten dat hij hieraan bijdraagt als er een balans is. “We moeten daarom direct stoppen met het actief werven in het buitenland, zoals dat nu gebeurt. We hebben zelfs een wervingsfunctionaris in Saoedi-Arabië zitten om studenten naar Nederland te lokken. Dat is echt absurd” aldus PVV-Kamerlid Harm Beertema.

Voorzitter,

Checks en balances in goed Nederlands. Daar ontbreekt het grootselijk aan in de semipublieke sector. Het grootste probleem in het onderwijs is de doorgeschoten autonomie van het veld. Dat ligt aan de basis van diplomafraudes, van megalomane nieuwbouw, van ondoelmatige fusies die leiden tot een grootschaligheid die niemand van de stakeholders wil, behalve de bestuurders. Want die voelen zich maatschappelijk ondernemer wanen en in te veel gevallen gaan ze tekeer als losgeslagen pubers op hun eerste vakantie zonder ouders in Llorret de Mar. Aan die checks en balances valt nog heel wat te verbeteren, vz. En daar hebben we deze minister hard bij nodig. Ook zij moet zo langzamerhand toch onderkennen dat meer grip nodig is. Meer sturing in het veld dat nu een speeltuin is voor bestuurders; een speeltuin zonder toezicht.

Lees meer

Vz, we hebben het probleem van de onderbesteding van de huisvestingsgelden nu een aantal keer met elkaar gewisseld. Alle partijen zijn het erover eens dat het buitengewoon onwenselijk is dat Gemeenten onderwijsgelden, honderden miljoenen euro's NIET besteden aan broodnodige nieuwbouw van scholen of aan renovatie van scholen. Dat onderwijsgeld wordt aangewend om gaten in de gemeentebegroting te dekken, om reserves aan te leggen en in voorkomende gevallen worden er zelfs lantaarnpalen van neergezet. Dat is de gegeven situatie. Gevolg: kinderen die hun hele basisschoolcarrière in noodgebouwtjes doorbrengen, in slecht geventileerde lokalen, in omstandigheden waar een ontwikkeld land als het onze zich voor moet schamen.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties