feed-image RSS

Voorzitter,
Aanleiding voor dit AO is een beleidsreactie van de minister van OCW op de nieuwe wetgeving voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
In augustus 2006 is de huidige wet- en regelgeving voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (ook bekend als de regeling onderbouw VO) van kracht geworden.

Lees meer

De PVV heeft met verbazing kennisgenomen van het feit dat een docent ontslagen is om anti-islam tweets. In Nederland heeft men nog altijd het recht op vrijheid van meningsuiting; iets wat de PVV koestert. PVV-Kamerlid Harm Beertema: “ Ik vind het onverteerbaar dat docenten wel de burgerlijke vrijheid hebben om politieke standpunten te ventileren die passen binnen de ideologie van de multiculturele samenleving, maar niet als die daar niet in passen.” Geert Wilders en Harm Beertema hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van OCW.

Lees meer

Voorzitter,
Aanleiding voor dit debat is de wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien in een brede en duurzame grondslag voor innovatieve experimenten. In het hoger onderwijs en het hbo was deze innovatieruimte al enige tijd geregeld. Nu krijgen ook scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs door dit wetsvoorstel meer mogelijkheden tot experimenteren. Met deze innovatieruimte kunnen scholen bijvoorbeeld zomerscholen opzetten, 3-jarigen toelaten en arrangementen ontwikkelen voor kindcentra waarin onderwijs wordt geïntegreerd met zorg of sport.
Ook worden er door deze wijziging experimentele samenwerkingsverbanden tussen scholen en instellingen uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs mogelijk gemaakt.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties