feed-image RSS

Vz,

Jaren terug, ik was nog een onervaren Kamerlid, werd er een motie van mij aangenomen met brede steun uit de Kamer. Tot mijn verontwaardiging werd die motie niet uitgevoerd. Ik begreep er niks van. Ik overwoog een woedende motie in te dienen die de minister opriep mijn motie WEL uit te voeren. Dat werd mij uiteraard door collega’s die beter wisten uit het hoofd gepraat. En terecht. Zoiets DOE je niet.
Vandaag voeren wij hier echter een spoeddebat over het niet uitvoeren van de motie Van Meenen/Rog. Een motie nota bene van coalitiepartners van deze minister.
Vz, het is toch wel bijzonder vreemd dat hier blijkbaar een spoeddebat over gevoerd moet worden. Het leidt mij tot de vraag wat hier aan de hand is. Er zijn drie mogelijkheden. Of het ontbreekt In de coalitie aan onderlinge communicatie, of het chagrijn in de coalitie is zo opgelopen dat men er achter de schermen niet meer uitkomt en dit soort meningsverschillen voor het oog van de natie moeten worden beslecht. Of het is een combinatie van beide. Verheffend is het niet voorzitter. En het belooft weinig goeds voor de toekomst.

Lees meer

De leden van de PVV-fractie hebben kennisgenomen van de brieven over de maatregelen in het onderwijs vanwege het coronavirus. Zij willen graag hun grote waardering uitspreken voor al die inspanningen die er in het onderwijs zijn geweest om in deze moeilijke tijd toch onderwijs aan te kunnen bieden. Ook hebben de leden grote zorgen ten aanzien van het toch door laten gaan van de schoolexamens in het voortgezet onderwijs en (praktijk)examens in middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden Beertema en Jansen (beiden PVV) aan de minister van OCW en de minister van VWS:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Vindicat met 900 leden op wintersport naar Italië, ondanks coronavirus’(*)?

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties