feed-image RSS

Vz, vandaag bespreken we de strategische agenda hoger onderwijs, en nog ruim dertig andere onderwerpen. Als er één voorbeeld is van een overladenheid aan onderwerpen, dan is het dit wel. Het doet afbreuk aan de relevantie van dit notaoverleg. Nu zijn wij genoodzaakt om een flink aantal onderwerpen volledig buiten beschouwing te laten. Een brief uit 2017 bijvoorbeeld -die ook voor vandaag op de agenda staat, vinden wij illustratief voor dit volgepropte notaoverleg.

Lees meer

Schriftelijke vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat vanaf 1 januari 2020 op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken (*)?

Lees meer

Voorzitter,
Ik sta hier vandaag als vervanger van mijn collega Beertema, die wegens ziekte vandaag en morgen niet aanwezig kan zijn. We wensen hem veel beterschap en sterkte.

Voorzitter,
Eerst waren het de boeren die in verzet kwamen: twee keer stond het Malieveld bomvol met trekkers, en terecht. Toen waren het de bouwers, ook helemaal terecht. En nu zijn het de leraren die het niet langer pikken en vandaag aan het staken zijn. Boeren, bouwers, leraren – de PVV steunt hen, allemaal.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties