feed-image RSS

Vz,
Enkele weken geleden werd basisschool de 16e Montessorischool in Amsterdam-Zuidoost
in Amsterdam gesloten. Er waren problemen geweest, maar door het lerarentekort was het niet meer verantwoord om het bestaan van de school te rekken. 111 kinderen moesten uitwijken naar andere scholen, die daar ook niet op zaten te wachten, omdat ook zij kampen met dat dramatische lerarentekort.
Op Twitter zei ik dat de PVV niet wilde gaan wennen aan berichten over sluitende scholen. Maar ik ben vbang voorzitter, dat er niet veel anders opzit om dat maar wel te doen. Want de 16e Montessorischool was dan de eerste die moest sluiten, het zal zeker niet de laatste zijn.

Lees meer

Vz, in de eerste plaats dank ik de initiatiefnemers Kwint en Westerveld en hun medewerkers voor het werk dat zij in dit voorstel hebben gestoken. Wij vinden het een sympathiek voorstel. Het kan niet zo zijn dat kinderen van ouders die vaak simpelweg de ouderbijdrage niet kunnen betalen, uitgesloten worden van deelname aan schoolreisjes en andere activiteiten. Kinderen zijn nou eenmaal afhankelijk van hun ouders. Maar wij zien wel haken en ogen die naar mijn smaak te weinig worden belicht.

Lees meer

Vz.
In de samenvatting van de Memorie van Toelichting wordt uitgelegd dat de vrijheid van onderwijs en de onderwijspluriformiteit onder druk staan. Die pluriformiteit is lang in orde geweest, maar een samenwerkingsverband van belanghebbenden heeft kennelijk geconcludeerd dat de wettelijke mogelijkheden uitgebreid moeten worden. De procedures die nu nog gelden, maken het stichten van een nieuwe school moeilijker dan nodig is, zegt de regering, en met de steeds meer aan verandering onderhevig zijnde voorkeuren van ouders, wil dit kabinet een actueler en flexibeler scholenbestand. De MvT spreekt er zelfs over dat het nu vrijwel onmogelijk geworden is om een nieuwe school te starten.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties