feed-image RSS

Schriftelijke vragen van de leden Beertema en Markuszower (beiden PVV) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Stephans zoontje (4) werd mishandeld op school’:

1.)
Kent u dit bericht(*)?

2.)
Bent u het met de PVV eens dat een school een veilige plek moet zijn voor een kind? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om te zorgen dat elke school ook daadwerkelijk een veilige plek is?

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden Beertema, Wilders en De Graaf (allen PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat een openbare school in Rijswijk, het Rijswijks Lyceum, de lesinhoud aanpast aan de ramadan en docenten vertellen welke islamitische gebeden verplicht zijn(*)?

Lees meer

Vragen van de leden Helder en Beertema (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht op de website van de politie inzake “Politie-iftar 2018” en het bericht op de Instagram-account van de jeugd-agent Apeldoorn inhoudende dat de politie Apeldoorn een iftar organiseert op 23 mei 2018:

1.)
Bent u bekend met het bericht op de website van de met de mededeling “Ook dit jaar organiseert het Marokkaans Netwerk van de eenheid Amsterdam de politie-iftar”(*)?

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English