feed-image RSS

Schriftelijke vragen van het Lid Beertema (PVV) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat in lesmateriaal voor het vak Nederlands, Nieuw Nederlands 5/6 vwo Noordhoff Uitgevers, atheneum 5, Geert Wilders wordt beschreven als “het gevaar” (*)?

Lees meer

Schriftelijke vragen van het Lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht in Vrij Nederland “Hoe mannen in pakken van het mbo een onderwijsfabriek maakten”(*)?

Lees meer

Schriftelijke vragen van het Lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat er sprake is van een explosieve toestroom van eerstejaarsstudenten economie en bedrijfskunde door buitenlandse studenten(*)?

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties