feed-image RSS

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de ministers van SZW en OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Syriërs sturen hun kinderen naar weekendscholen’(*)?

Lees meer

Schriftelijke vragen van de Leden Beertema, Wilders en De Graaf (allen PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat de gemeente Utrecht voornemens is een vorderingsbesluit in te zetten om Basisschool De Klimroos te verplichten klaslokalen beschikbaar te stellen aan de nieuwe islamitische basisschool Al Arqam(*)?

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden Beertema en Markuszower (beiden PVV) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Stephans zoontje (4) werd mishandeld op school’:

1.)
Kent u dit bericht(*)?

2.)
Bent u het met de PVV eens dat een school een veilige plek moet zijn voor een kind? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om te zorgen dat elke school ook daadwerkelijk een veilige plek is?

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties