feed-image RSS

Schriftelijke vragen van het lid Beertema (PVV) aan minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) naar aanleiding van het interview 'Alle politieke partijen moeten Wilders aanvallen'

1.)
Bent u bekend met de uitspraken van de decaan van de NSOB, de hoogleraar Paul Frissen, die hij deed in een interview "Alle politieke partijen moeten Wilders aanvallen" op 1Limburg(*) ?

2.)
Vindt u met ons dat een decaan van de NSOB, die verreikende invloed heeft op het denken en handelen van hoge ambtenaren, geen ideologische uitspraken kan doen zonder enige wetenschappelijke grond zoals "De bijl aan de wortel van onze democratie. Hij (Wilders) had onmiddellijk gecorrigeerd moeten worden. Dit is hartstikke gevaarlijk." Zo nee, waarom niet?

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de ministers van OCW en SZW:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Vrije dag suikerfeest bespreekbaar voor Amsterdamse schoolbesturen’(*)?

Lees meer

Schriftelijke Vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de minister van SZW en de staatssecretaris van OCW:

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Arabisch op Blerickse scholen'(*)?

2.)
Deelt u de mening dat Arabisch een irrelevante woestijntaal is die geen enkele relevantie heeft voor de ontwikkeling van kinderen op Nederlandse scholen? Zo neen, waarom niet?

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English