feed-image RSS

Schriftelijke vragen van het Lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat er sprake is van een explosieve toestroom van eerstejaarsstudenten economie en bedrijfskunde door buitenlandse studenten(*)?

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de ministers van SZW en OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Syriërs sturen hun kinderen naar weekendscholen’(*)?

Lees meer

Schriftelijke vragen van de Leden Beertema, Wilders en De Graaf (allen PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat de gemeente Utrecht voornemens is een vorderingsbesluit in te zetten om Basisschool De Klimroos te verplichten klaslokalen beschikbaar te stellen aan de nieuwe islamitische basisschool Al Arqam(*)?

Lees meer

Harm Beertema

donaties

doneer

Nederland
English