Vz, allereerst wil ik een woord van waardering uitspreken tot de indieners van dit burgerinitiatief. Een burgerinitiatief is de meest directe manier voor elke kiesgerechtigde om invloed uit te oefenen op de politiek en het landsbestuur. Maar er zijn nogal wat voorwaarden waaraan zo’n initiatief moet voldoen en de grootste hindernis is natuurlijk de minstens 40.000 ondersteunende handtekeningen. Het is niet voor niets dat er van 2006 tot 2020 slechts 8 burgerinitiatieven uiteindelijk plenair behandeld zijn in de Tweede Kamer. Dat dit initiatief vandaag op de rol staat, is dus een groot compliment waard en dat compliment geef ik hier dan ook graag aan de initiatiefnemers.

Lees meer

Vz,
Allereerst een compliment dat de ministers erin geslaagd zijn om dit omvangrijke steunpakket te realiseren. Ik kan me voorstellen dat het een gevecht is geweest, vooral met de minister van Financiën. Het gaat om veel geld, heel veel geld en de ambities zijn hoog. Aan de andere kant kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat er hier door de coalitiepartijen een cadeau wordt uitgepakt aan de kiezer. Een gigantisch cadeau van 8,5 miljard euro. Toen ik 250 miljoen vroeg voor een Deltaplan Lezen, werd dat weggehoond. Geen dekking riep men toen. Waar is de dekking nu? Ik weet het. Die is er niet. Die wordt straks opgehoest door de generatie die nu zo genereus wordt geholpen door deze coalitie.
Maar vooruit, de ijzeren logica van verkiezingen dicteert ook dat je hier in campagnetijd niet kritisch over kunt zijn en alleen complimenten mag geven. Dus hierbij een compliment voor de timing van dit debat voorzitter. 17 Maart zijn de verkiezingen.

Lees meer

Vz,

Deze minister van OCW en haar voorgangster hebben in de afgelopen regeerperiodes veel werk gemaakt van het invoeren van een zogenaamd ‘ vrouwenquotum’ voor de top van grote bedrijven.
Al vanaf de invoering van een streefcijferregeling voor grote nv’s en bv’s in 2013 heeft de PVV zich verzet tegen het opleggen van dergelijke drang- en dwangmaatregelen aan het bedrijfsleven. Steeds werd er gedreigd met een verplichting en met dit wetsvoorstel is het dan uiteindelijk zover. De overheid maakt zich op om met dwang in te grijpen in het personeelsbestand van commerciële bedrijven.

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties