Voorzitter,

Het vak Burgerschapsvorming is sinds de introductie in 2006 te vrijblijvend ingevuld door het onderwijs. Maar er is iets ernstigers aan de hand.
Cohesie, samenhang, kan alleen bestaan in een bezielde gemeenschap, ik zeg het even heel ouderwets. In een gemeenschap met gedeelde waarden zoals we die ooit waren. Want voorzitter, zonder gedeelde waarden geen gedeeld burgerschap, geen solidariteit, geen omzien naar elkaar.
Onderwijs speelt daarin een cruciale rol.

Lees meer

Vz,

Bij de onderwijsbegroting heb ik de balans opgemaakt van vier jaar onderwijsbeleid van deze D66-minister. Dat was geen mooi verhaal. Vier jaar heeft de zelfbenoemde onderwijspartij D66 aan de knoppen gezeten en de conclusie van de Partij voor de Vrijheid was dit: het onderwijs bevindt zich in een vrije val, 24% van de 15-jarigen is semi-analfabeet, het onderwijs is zo’n slechte werkgever dat er sprake is van een gierend lerarentekort en deze minister heeft het hoger onderwijs opgezadeld met een identiteitspolitiek die de academia verscheurt in tegenstellingen man/vrouw, gekleurd/blank en die bovendien de vrijheid van meningsuiting en de vrije wetenschapsbeoefening onder druk zet.
Deze minister, heb ik steeds betoogd, is geen dienaar van de Kroon, maar een diversiteitsactivist die slechts een niche vertegenwoordigt; een niche van social justice warriors, een minieme minderheid die er alles aan gelegen is om een absoluut minderheidsstandpunt met wettelijke dwang op te leggen aan de meerderheid.

Op het thema Emancipatie zien we hetzelfde beeld.

Lees meer

Vz, de laatste begrotingsbehandeling van deze beide ministers, voor de verkiezingen in maart. Tijd dus om de balans op te maken, tijd om bepalen wat deze ministers van ChristenUnie en D66 het onderwijs hebben gebracht.
Dit is de erfenis die zij achterlaten: het onderwijs zit in een vrije val.
De Partij voor de Vrijheid onderkende als eerste en als enige dat er sprake is van een systeemcrisis. Dat zeiden wij niet lichtvaardig. Maar als je de feiten op een rij zet, dan is er geen ontkennen aan. Want wat zijn die feiten?

Lees meer

Harm Beertema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties