Voorzitter, de Elsevier die gewijd was aan Prinsjesdag noemde deze minister de minister van stilstand. In de PVV spreken wij niet over de minister van stilstand, maar van de minister van achteruitgang.
Deze regering heeft namelijk voor het vo en voor het mbo de norm voor het minimumaantal lesuren losgelaten. Terwijl de kwaliteit van de beheersing van de kernvakken taal en rekenen zodanig te wensen overlaat dat hbo's en universiteiten bijspijkerprogramma's in het leven roepen om de studenten alsnog te leren rekenen en lezen, schaft deze minister de urennorm af. Maar erger nog is het tweede voorbeeld van achteruitgang.

Lees meer

In de eerste plaats verdient de stas een compliment voor zijn alerte reactie op de grootste examenfraude in de Nederlandse geschiedenis ooit. Hij onderkent de urgentie veel beter dan een groot deel van deze vaste Kamercie Onderwijs. Hij heeft een crisisteam samengesteld en geprobeerd richting te geven. Dat valt niet mee, want met de dag wordt de crisis erger. Wat mij betreft is deze stas misschien wel de beste bewindspersoon die D66 ooit heeft gehad. Vz, dat is geen verspreking. Ik verwijs naar de serie van linkse besluiten die tot nu door deze stas zijn genomen. En ik hoop dat die reeks nu wordt onderbroken door een ferm rechts VVD-besluit.

Lees meer

De wet Kwaliteit in verscheidenheid omvat een aantal maatregelen die verbeteringen aanbrengen onder andere als het gaat om het aanscherpen van de studiekeuze en de toelatingseisen. De Wet voorziet ook in meer differentiatie. Meer differentiatie juichen wij toe, voorzitter.

Lees meer

Harm Beertema

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English