Eerste termijn

Voorzitter,
Het was even wakker worden, vz. Want zo vaak sta ik hier niet sinds dit kabinet is aangetreden. In maart 2011 hadden we met de cie OCW zes debatten over onderwijszaken, in 2012 acht debatten. Nu zijn zitten we in maart 2013, vz., en is dit debat het eerste (!) debat van de maand. Ook de portefeuille OCW komt onder dit Kabinet kennelijk niet op stoom. Maar goed, we buigen ons nu over de Cito-toets die opgewaardeerd zou moeten worden tot een centrale eindtoets voor het basisonderwijs. De Citotoets is ingeburgerd op de grote meerderheid (85 procent) van de basisscholen, maar tot nu toe was het onderwijs niet verplicht de toets bij het Cito af te nemen. Deze Wet voorziet erin dat de toets voortaan de 'landelijke eindtoets' wordt genoemd.

Lees meer

1e termijn

De heer Beertema (PVV): Voorzitter. De definitieve cijfers over de uitstroom in het hoger onderwijs zijn bekend. Het aantal uitgereikte masterdiploma's op universiteiten is in 2012 met 16% gestegen en het aantal bachelordiploma's met 17%. De groei deed zich vooral voor bij studenten die zes jaar of langer studeerden.

Lees meer

Vz,

Om te beginnen enkele vragen aan staatssecretaris Mansveld over de gevolgen van het afschaffen van de huidige ov-regeling. Van verschillende kanten krijgen wij signalen dat het afschaffen van de ov-jaarkaart grote maatschappelijke gevolgen kan hebben, onder andere door de onvermijdelijke verschraling van het openbaar vervoer. Het huidige aanbod kan dan onmogelijk gehandhaafd worden. Kent en herkent de staatssecretaris deze signalen? Kan de staatssecretaris de gevolgen toelichten? En dan in het bijzonder voor het streekvervoer. Welke ruimte heeft de minister om de negatieve gevolgen van het afschaffen van de ov-jaarkaart op het openbaar vervoer te compenseren? Leidt een alternatieve maatregel als het invoeren van een trajectkaart ook tot een beperking van de gevolgen voor het openbaar vervoer, of is de verschraling dan te overzien?

Lees meer

Harm Beertema

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English