Voorzitter,
Aanleiding voor dit AO is een beleidsreactie van de minister van OCW op de nieuwe wetgeving voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
In augustus 2006 is de huidige wet- en regelgeving voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (ook bekend als de regeling onderbouw VO) van kracht geworden.

Lees meer

Voorzitter,
Aanleiding voor dit debat is de wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien in een brede en duurzame grondslag voor innovatieve experimenten. In het hoger onderwijs en het hbo was deze innovatieruimte al enige tijd geregeld. Nu krijgen ook scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs door dit wetsvoorstel meer mogelijkheden tot experimenteren. Met deze innovatieruimte kunnen scholen bijvoorbeeld zomerscholen opzetten, 3-jarigen toelaten en arrangementen ontwikkelen voor kindcentra waarin onderwijs wordt geïntegreerd met zorg of sport.
Ook worden er door deze wijziging experimentele samenwerkingsverbanden tussen scholen en instellingen uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs mogelijk gemaakt.

Lees meer

Investeer in partnerschap tussen ouders en school. Dat zegt de Onderwijsraad in zijn advies aan de minister. De minister stelt, terecht volgens mij, dat educatief partnerschap belangrijk is, maar dat dat nog iets anders is dan ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid gaat verder dan educatief partnerschap.

Lees meer

Harm Beertema

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English