feed-image RSS

Voorzitter,

De wijkagent is het “afvoerputje” van de politie. Woorden van een politieagent die ik op een werkbezoek sprak. En hij kan het weten. Hoe anders dan het mantra van de minister: de wijkagent zit in de “haarvaten van de samenleving.”

Nog zo’n verschil: de wijkagenten willen meer ruimte om de problemen lokaal op te lossen. En waar een agent voorheen 1 functie had, heeft hij er tegenwoordig soms meerdere: ook operationeel expert of hulp-officier van jusitie en houdt hij zich bezig met onnodige administratieve rompslomp, ondanks de belofte van de minister die te verminderen. Die vermindering is wel toegezegd t.a.v. de opsporing, maar niet t.a.v. de wijkagenten. Vraag aan de minister: geldt deze belofte ook voor de basisteams?

Lees meer

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) stelde in 2016 in het rapport “De lijkschouw en sectie ontleed” dat er in de keten van de lijkschouw mogelijk misdrijven worden gemist, omdat de kwaliteit van de lijkschouw onvoldoende is. Verder was sprake van een sterke daling van het aantal secties (2005: 617 en in 2015: 279) zonder dat de oorzaak hiervan duidelijk was. De toenmalige minister vond dit zorgelijk en stelde de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie in.

Lees meer

Als eerste de Versterking aanpak ondermijning, de brief met de stand van zaken uitvoering ambities regeerakkoord. Bij de aanpak van synthetische drugs is specifieke aandacht nodig voor de problematiek van nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) en drugsgrondstoffen (precursoren). Bezien wordt of het mogelijk is te komen tot een systematiek die het mogelijk maakt om stoffen per groep te kunnen verbieden, zoals dat op dit moment onder andere ook in België en Duitsland gebeurt. Waarom duurt het allemaal zo lang? Al in 2011 spraken we over de wens van een generieke strafbepaling voor de precursoren. Waar een wil is, is een weg.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties