feed-image RSS

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Politiecellen Tilburg tijdelijk dicht: dit is schrijnend.”

1.)
Kent u het bericht “Politiecellen Tilburg tijdelijk dicht: dit is schrijnend”? (*)

Lees meer

De jaarwisseling betekent voor veel Nederlanders ieder jaar weer een feest. Maar dat geldt inmiddels voor steeds minder mensen. Het draagvlak neemt dan ook duidelijk af. Uit een peiling in maart van dit jaar bleek dat 60% van de ondervraagde PVV-stemmers inmiddels voelt voor een verbod op knalvuurwerk. Volgens de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) is de viering van oud en nieuw is op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar geworden. Bij iedere jaarwisseling vallen honderden gewonden, worden agenten en hulpverleners bestookt met vuurwerk en is sprake van ernstige overlast. Bij de politie geldt de jaarwisseling als een hoog risico evenement. Dat kan niet meer als een feest worden betiteld.

Lees meer

Als eerste punt PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) en ziekteverzuim bij de politie. Om twee feiten kunnen we niet heen. Ten eerste is politiewerk een zogenoemd hoog risico beroep. Ten tweede, agenten doen een stap naar voren, waar anderen terugtreden. Dit vereist een bepaalde grondhouding waarbij het praten over gevoelens en wat men heeft meegemaakt niet voorop staan. Naar mijn mening betekent dit juist dat er veel aandacht moet zijn voor de arbeidsomstandigheden, met name het begrip en vroegtijdige signalering in de directe werkomgeving. In het ‘Plan van aanpak verzuim politie’ worden acties en te nemen maatregelen genoemd die vorm krijgen langs 7 sporen en mijn fractie steunt deze aanpak. Maar het is nog te vroeg om te kunnen weten of deze aanpak resultaat oplevert, want het plan is op 25 april 2018 gepresenteerd.

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties