feed-image RSS

De Transgenderwet is in 2014 gewijzigd en vereist voor de aanpassing van ge-slachtsregistratie in de geboorteakte dat;
1. de betreffende persoon zestien jaar of ouder is
2. is voorgelicht over de juridische gevolgen van de wijziging en
3. de betreffende persoon beschikt over een deskundigenverklaring van een arts of psycholoog waaruit blijkt dat de duurzame overtuiging bestaat tot het andere geslacht te behoren.
Wanneer hier aan is voldaan, voegt de ambtenaar van de burgerlijke stand een late-re vermelding van wijziging van het geslacht toe aan de akte van geboorte.

Lees meer

Vragen van de leden Helder en Wilders (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Onderzoek naar rol OR-voorzitter politie na uitreizen jihadistische broer.”

1.)

Kent u het bericht “Onderzoek naar rol OR-voorzitter politie na uitreizen jihadistische broer”? (*)

2.)

Klopt het dat er een onderzoek is gestart naar de voorzitter van de ondernemingsraad van de Landelijke Eenheid vanwege het feit dat haar broer een naar Syrië uitgereisde IS-terrorist is?

Lees meer

Mijn inbreng bij het vorige commissiedebat begon met de langlopende PTSS-dossiers en dat blijf ik doen zo lang deze niet naar behoren zijn afgehandeld. Ik ver-trouw veel meer op deze minister dan de vorige die een paritaire commissie instelde om een kamerbreed aangenomen motie te helpen omzeilen. Gelukkig heeft die commissie inmiddels geoordeeld dat het verrekenen van het toegekende smarten-geld met de nog uit te keren schadevergoeding in strijd is met artikel 54a Besluit al-gemene rechtspositie politie. Je zou denken dat de korpsleiding nu dan toch haar eigen mensen zou betalen waar ze recht op hebben. Maar nee hoor, tot op heden wordt de rekening letterlijk bij de PTSS-ers gelegd. Mijn vraag aan de minister: gaat zij hier een einde aan maken?

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties