feed-image RSS

Na een kamerbreed aangenomen motie had ik gehoopt dat de langlopende PTSS-dossiers naar behoren zouden zijn afgehandeld. Helaas is niets minder waar. Dage-lijks krijg ik emails van oud-agenten die geconfronteerd worden met verrekening van het aan hen toegekende smartengeld. De korpsleiding schoffeert hier dus haar ei-gen mensen. En ook de vakbonden, want die hebben niet ingestemd met een inter-ne richtlijn die de korpsleiding hierover uit de hoge hoed toverde. De Kamer kreeg die richtlijn trouwens ook niet. De minister heeft als kamerlid ook voor deze motie gestemd. Gaat zij nu als minister op dit punt de (oud-)agenten in deze dossiers helpen? De steun van de Kamer heeft ze al.

Lees meer

Voorzitter,

“J&V werkt hard aan een veilig en rechtvaardig Nederland”, aldus de begroting voor 2022. Holle tekst vanuit de Haagse bubbel die in het land niet wordt herkend. Vraag het aan de gedupeerden in de toeslagenaffaire die, als ze de rechtsbijstand al kon-den betalen, stuitten op rechters die hen geen gelijk durfden geven, omdat ze bang waren voor de Raad van State. Vraag het aan de inwoners van gemeenten die geen politiebureau meer in de nabijheid hebben. Vraag het aan slachtoffers van een ze-denmisdrijf wiens dossier nog steeds op de plank ligt vanwege een gebrek aan re-chercheurs. Of vraag het aan politieagenten die steeds meer collega’s zien verdwij-nen en steeds meer taken en agressie op zich af zien komen.

Lees meer

Ik begin met de voortgang nieuwe regeling boa`s en pilot korte wapenstok. De minis-ter schrijft dat de pilot “idealiter uiterlijk in januari zal aanvangen.” Inmiddels is het februari. Dus de vraag: is de pilot in alle deelnemende gemeentes gestart?

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties