feed-image RSS

Vragen van de leden Wilders, Helder, Fritsma en De Graaf (allen PVV) aan de Minister-President inzake de Marokkaanse straatterreur in Maassluis

1.)
Was het leuk in Zuid-Korea?

2.)
Heeft u nog meegekregen dat gewone mensen en gezinnen in Maassluis net als (eerder) in heel veel andere Nederlandse gemeenten het slachtoffer zijn van Marokkaanse straatterreur? Hoeveel straatterroristen zijn al gearresteerd in Maassluis? Welke nationaliteiten hebben ze? Deelt u onze mening dat het invoeren van een tijdelijke noodverordening gepaard moet gaan met de arrestatie van zoveel mogelijk daders omdat de ellende anders na het aflopen van die periode weer van voor af aan begint?

Lees meer

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht: ‘Rechters slap met misbruik’

1.)
Kent u het bericht: ‘Rechters slap met misbruik’ (*)?

2.)
Klopt het dat Bijna de helft (43%) van de volwassenen die een kind ernstig seksueel misbruiken, geen gevangenisstraf krijgt en dat slechts één op de vijf daders een vrijheidsstraf van meer dan een jaar krijgt?

Lees meer

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en justitie over dat de effecten van bezuinigingen op het NFI onder de pet worden gehouden.

1.)
Kent u het bericht ‘Doofpot bij justitie’(*)?

2.)
Klopt het dat door de bezuinigingen moord- en verkrachtingszaken tijden op de plank liggen en drugsonderzoek lang niet altijd wordt uitgevoerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hier aan doen?

Lees meer

Lilian-Helder-klein

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English