feed-image RSS

Vragen van de leden Wilders, Bosma en Helder (PVV) aan de staatssecretaris van media, dhr Dekker, inzake het weglaten van cruciale informatie in het programma Opsporing Verzocht.

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht “Gesprek Op Niveau: Jan Roos en Diana Blog, slachtoffer roofoverval Heemstedestraat”(*).

Lees meer

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht: ‘Weer een veiligheidslek politiesysteem C2000’.

1.)
Kent u de berichten ‘Politiesysteem gehackt’ en ‘Weer veiligheidslek politiesysteem C2000’ (*)?

2.)
Klopt het dat C2000 een groot veiligheidslek vertoont, waardoor criminelen met een apparaat precies weten of er surveillanceauto’s van de politie in de buurt zijn en ook over hoeveel tijd de politie gearriveerd zal zijn? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

Schriftelijke vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht: ’Veiligheid uit het oog verloren’.

1.)
Kent u het bericht: ’Veiligheid uit het oog verloren’ (*)?

2.)
Klopt het dat capaciteitsproblemen bij de Nationale Politie ervoor zorgen dat de veiligheid op tal van zaken uit het oog verloren wordt omdat daar mensen voor worden ingezet die eigenlijk niet zijn toegerust voor dat werk? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u met de PVV van mening dat deze surveillanten of moeten worden ingezet voor het werk waarvoor ze zijn opgeleid en toegerust, of dat zij de juiste middelen en opleiding moeten krijgen voor het werk dat zij daadwerkelijk doen en het gevaar waar zij daarbij mee te maken kunnen krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit realiseren?

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties