feed-image RSS

Vragen van de leden Helder en Fritsma (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Belgisch Limburg bezorgd is om de waakzaamheid van Nederland.

1.)
Kent u het bericht: ‘Belgisch Limburg bezorgd om waakzaamheid Nederland’ (*)?

2.)
Klopt het dat dat de waakzaamheid in Belgisch Limburg veel hoger is dan aan de Nederlandse kant? Zo nee, waarom niet?

3.)
Zo ja, wat is hiervan de reden?

Lees meer

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de sluiting van PI Tilburg.

1.)
Klopt het dat de PI Tilburg toch moet sluiten vanwege het feit dat er geen overeenstemming is tussen Nederland en België m.b.t. de contractverlenging?

2.)
Waarom gaat u niet akkoord met de verhuur aan België?

3.)
Waarom wordt het contract tussen de PI Tilburg en België niet met één jaar verlengd, aangezien dat ook kostendekkend is en in ieder geval minder financiële kosten oplevert dan het nu mobiliseren van personen en het sluiten van de PI?

Lees meer

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over dat de Haagse politie quota invoert om meer allochtone agenten in dienst te krijgen.

1.)
Kent u het bericht ‘Haagse politie voert quota in voor allochtone agenten’(*)?

2.)
Klopt het dat de Haagse politie een allochtonenquota gaat invoeren?

3.)
Zo ja, waarom deze voortrekkerij van allochtonen bij de politie?

4.)
Bent u met de PVV van mening dat de meest geschikte persoon de baan als agent moet krijgen en niet de persoon met het meest geschikte kleurtje? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties