feed-image RSS

Vragen van het lid Helder ( PVV ) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de tientallen miljoenen die het Rijk laat liggen door een versnipperde aanpak.

1.)
Kent u het bericht: 'Burgemeesters: pluk de crimineel' (*)?

2.)
Klopt het dat het Rijk door een versnipperde aanpak minder crimineel vermogen afpakt dan mogelijk is en daardoor tientallen miljoenen laat liggen? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

Vragen van het lid Helder (PVV) over het bericht 'TBS'er op verlof steekt vrouw in gezicht'.

1.)
Kent u het bericht 'TBS'er op verlof steekt vrouw in het gezicht'? (*)

2.)
Hoe is het mogelijk dat deze TBS'er aan zijn begeleider heeft kunnen ontsnappen?

3.)
Hoe is het mogelijk dat deze TBS'er aan een steekwapen of iets dergelijks heeft kunnen komen en daarmee het slachtoffer heeft kunnen verwonden?

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden Madlener en Helder (PVV) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat deze camera’s goed zijn voor 48 miljoen (ingezonden 19 augustus 2015).

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Deze camera’s zijn goed voor 48 miljoen’(*)?

2.)
Waarom behandelt u de automobilisten op de A2 als melkkoe? Kunt u aangeven hoeveel relatief kleine snelheidsovertredingen het betreft?

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties