feed-image RSS

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht: 'Holleeder regeert vanuit cel'.

1.)
Ken u het bericht: 'Holleeder regeert vanuit cel' (*)?

2.)
Klopt het dat het deze crimineel, ondanks dat hij in de strengst beveiligde gevangenis van het land zit en dit volstrekt onmogelijk moet zijn, toch is gelukt contact te leggen met de buitenwereld? Zo ja, hoe is dit mogelijk?

Lees meer

Vragen van de leden De Graaf, Helder en Wilders (allen PVV) aan de ministers van BiZa en V&J:

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Terreurverdachte gepakt in Limburg'(*)?

2.)
Deelt u de mening dat buitenlandse terreurverdachten niets op Nederlandse bodem te zoeken hebben?

3.)
Bent u bereid deze arrestatie, evenals de verijdelde aanslag in Duitsland(**), te zien als een ernstige waarschuwing aangaande onze veiligheid?

4.)
Bent u nu eindelijk bereid in te grijpen door uit Schengen te stappen, nationale grensbewaking te herinvoeren en jihadisten te laten gaan en nooit meer terug te laten keren? Zo neen, waarom niet?

 

Lees meer

Vragen van de leden Helder en De Graaf (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitspraak van Marcouch (PvdA) dat de korpschef van de Nationale Politie er goed aan doet sollicitanten te checken op PVV-achtige opvattingen.

1.)
Kent u het bericht: "Politie, bestrijd het sluipend gif van discriminatie"? (*)

2.)
Deelt u de mening van de heer Marcouch, Tweede Kamerlid voor de PvdA, dat de korpschef van de Nationale Politie er goed aan doet sollicitanten te checken op PVV-achtige opvattingen, dat deze opvattingen destructief zijn en voor het politiewerk ronduit
fataal? Zo nee, waarom niet?

3.)
Deelt u de mening dat ook PVV-stemmers bij de politie horen aangezien de PVV een groot deel van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigt? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties