feed-image RSS

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht van jihadverdachten op terroristenafdelingen (*).

Lees meer

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een agentenmepper een lagere straf heeft gekregen(*)?

Lees meer

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat partijen een sharia schikking hebben bereikt bij de Rechtbank Den Haag (*).

1) Kent u dit bericht en klopt hetgeen hierin vermeld wordt?

2) Bent u met de PVV van mening dat een schikking op basis van de Koran/sharia een onwenselijke wijze is van het afdoen van een (juridisch) geschil? Zo nee, waarom niet? En waar ligt in dat geval voor u dan de grens?

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties