feed-image RSS

Vragen van de leden Helder en Wilders (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van het bericht: 'PvdA-er: ISIS is complot'(*)

1.)
Bent u met de PVV van mening dat deze ambtenaar in dienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie met haar racistische en radicale uitingen op Twitter een (ernstig) gevaar vormt voor de veiligheid, zeker nu zij nadrukkelijk geen afstand heeft genomen van haar opvattingen? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht: 'Conflict Almere over parketwacht'.

1.)
Kent u het bericht: 'Conflict Almere over parketwacht'(*)?

Lees meer

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de berichten dat een TBS'er uit de Rooyse Wissel Oostrum is verdwenen (*)(**).

1.)
Bent u bekend met deze berichten en klopt hetgeen hierin vermeld wordt?

2.)
Bent u met de PVV van mening dat met het niet openbaar maken van een signalement van TBS'ers die de benen hebben genomen de veiligheid van de samenleving in het geding is? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties