feed-image RSS

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de zesvoudig moordenaar Cevdet Yilmaz die met onbegeleid verlof mag.

1.)
Bent u op de hoogte van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in kort geding tegen de Staat waarin is bepaald dat Cevdet Yilmaz, zesvoudig moordenaar, met onbegeleid verlof
mag (*)?

2.)
Bent u met de PVV van mening dat het jegens nabestaanden een grove schande is dat deze slager dankzij het justitieel wanbeleid een gezin heeft kunnen stichten en naast 12 jaar regelmatig begeleid verlof nu ook mag genieten van onbegeleid verlof? Zo nee, waarom niet?

3.)
Wat gaat u per direct doen om deze crimineel alsnog weg te houden uit de samenleving?

Lees meer

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf , Helder en Wilders (allen PVV) aan de ministers van V&J en BiZa:

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Gevaarlijke jihadist vaak buiten beeld'(*)?

2.)
Hoe beoordeelt u het feit dat een bron binnen de veiligheidsdiensten spreekt van een Europese gatenkaas en het feit dat deze bron meldt dat buitenlandse jihadisten hier niet bij de diensten bekend zijn waardoor ze hier vrij kunnen bewegen?

Lees meer

Vragen van de leden Fritsma en Helder (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over een tbs'er die 100 euro per dag vangt door getalm van de IND.

1.)
Kent u het bericht 'Tbs'er vangt 100 euro per dag door getalm van de IND' (*)? Zo ja:

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties