feed-image RSS

Sinds 1989 heeft het Rijk ongeveer € 12.000.000.000,- (zegge: twaalf miljard Euro) uitgegeven aan klimaatbeleid. De klimaatbestedingen van de EU, waterschappen, provincies en gemeenten zijn dermate goed in hun boekhoudingen opgeknipt en verwerkt, dat ze bijna niet te vinden zijn. Maar ik vrees het ergste, want bijna iedere zichzelf serieus nemende provincie en gemeente streeft klimaatneutraliteit na. Sterker, men roept elkaar op om klimaatneutraal uit de kast te komen. Daarnaast is er veel onvindbaar klimaatbeleid, omdat er een duurzaamheidssticker op zit.

Lees meer

"Duurzaamheid is de nieuwe God, CO2 is de duivel. CO2 zorgt voor opwarming van de aarde en de mens is daar schuldig aan. Industrie en auto's zijn de nieuwe 'hoer van Babylon', gezeten op het beest met de zeven koppen. En dat beest moet worden verslagen". Zo begon ik mijn inbreng bij het laatste klimaatdebat in de Tweede Kamer, afgelopen november.

Lees meer

Op 19 juli 1990 bezocht Jacques Delors, oud-voorzitter van de Europese Commissie, Michail Gorbatsjov in Moskou. Delors maakte deel uit van de vooral sinds de perestrojka op gang gekomen luchtbrug tussen West-Europa en de hoofdstad van de USSR, welke bestond uit vele bezoeken van West-Europese socialistenleiders aan de secretaris-generaal. Onderwerp van de vele gesprekken die in Moskou werden gevoerd: integratie cq. convergentie. De USSR en de landen van het Warschaupact zouden iets democratischer worden, West-Europa socialistischer. De daadwerkelijke bedoeling van Gorbatsjovs 'perestrojka' was de bouw van een Gemeenschappelijk Europees Huis, en de invulling van die term laat zich raden. Dankzij het werk van Vladimir Bukovsky zijn we op de hoogte van de genoemde gesprekken.

Lees meer

Machiel-de-Graaf-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties