feed-image RSS

Op 16 januari jl. stelden 4 fracties uit de Haagse gemeenteraad vragen aan het college van B&W over extreme islamofobie in Den Haag. Marieke Bolle (PvdA), Heleen Weening & Inge Vianen (GL), Joris Wijsmuller (HSP) en Hasan Küçük (IslamDemocraten) wilden graag weten hoeveel strafbare feiten er in Den Haag in 2011 hadden plaatsgevonden met extreme islamofobie als rechtvaardiging. Buiten het feit dat de vragenstellers hun zieleheil reeds veiligstelden door op te komen voor al die vreselijk achtergestelde mohammedanen in de Hofstad, werd het persmomentje benut om aan te geven dat de negatieve houding ten opzichte van het mohammedanisme gevoed en versterkt wordt door extreme uitlatingen in het publieke debat, waar als voorbeeld de door mij uitgesproken teksten tijdens een integratiedebat in de Haagse raad werden geciteerd:

Lees meer

Roel Kuiper, ChristenUnie-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, deed onlangs een prachtig voorstel. Hij wil in onze Grondwet een verbod op de sharia, de islamitische wetgeving, vastleggen. André Rouvoet kan nog veel van Roel Kuiper leren. Het is een belangrijk teken dat er eindelijk een politicus van een zich christelijk noemende partij is die inziet dat de islamitische wet een bedreiging vormt. De sharia is een sluipend gif, het grootste kwaad dat ons bedreigt. Een verbod op de sharia in onze Grondwet zal een eind maken aan alle uitingen van islamisering.

Lees meer

Machiel-de-Graaf-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties