feed-image RSS

Vragen van de leden Bosma en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over verkapt stemadvies van de gemeente Sittard-Geleen:

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Sittard stuurt inwoners pro-EU-brief'(*)?

2.)
Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat een gemeente het stemgedrag van haar burgers probeert te beïnvloeden door een pro–EU stemadvies rond te sturen? Zo neen, waarom niet?

Lees meer

De Kamer, gehoord de beraadslagingen,

Stelt vast: Zwarte Piet is alleen zwart,

En gaat over tot de orde van de dag.  

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Lees meer

martin-bosma

donaties

doneer

Nederland
English