feed-image RSS

terror metro 14082014 Vragen van de leden Wilders, Van Dijck en Bosma (allen PVV) aan de ministers van Financiën en BZK

1.)
Bent u bekend met het feit dat terreurgroepen in het grensgebied van Pakistan en Afghanistan meer dan 100 keer geld gestort krijgen uit Nederland (*)?

2.)
Is het waar dat de afgelopen anderhalf jaar verschillende internationale wisselkantoren aan de bel trokken met het vermoeden dat geld werd overgemaakt aan terroristen? Waarom werd dit niet per direct onmogelijk gemaakt toen de eerste melding binnenkwam?

3.)
Hoeveel meldingen en/of transacties zijn er geweest en om welke bedragen ging het?

Lees meer

Vragen van de leden Beertema, De Graaf en Bosma (allen PVV) aan de ministers van BiZa, SZW en OCW:

1.)
Bent u bekend met de alinea's uit het AIVD-rapport 'Transformatie van het jihadisme in Nederland'(*)? waarin gesproken wordt over een bekende dawa-salafist en andere salafisten die aan jonge kinderen 'onverdraagzame, anti-integratieve en zelfs jihadistische geloofsopvattingen' overdragen?

Lees meer

Vragen van de leden Bosma en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over verkapt stemadvies van de gemeente Sittard-Geleen:

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Sittard stuurt inwoners pro-EU-brief'(*)?

2.)
Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat een gemeente het stemgedrag van haar burgers probeert te beïnvloeden door een pro–EU stemadvies rond te sturen? Zo neen, waarom niet?

Lees meer

martin-bosma

donaties

doneer

Nederland
English