feed-image RSS

Vragen van het lid Bosma aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma over de lagere peuterspeelzaaltarieven voor ouders van kinderen met een taalachterstand.

Lees meer

Vragen van de leden Bosma en Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt over de discriminatie van autochtone leerlingen bij de beoordeling van examens in het voortgezet onderwijs.

Lees meer

Vragen van het lid Bosma (Partij voor de Vrijheid) aan de minister van mediazaken, Plasterk.

Lees meer

martin-bosma

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties