feed-image RSS

Voorzitter,

Gisteren ontvingen wij nog op de valreep de brief van de minister van 16 okt over “digitalisering van consulaire documentverstrekking” .
Hoewel deze brief niet op de agenda van dit overleg staat, behoort het onderwerp ervan wel degelijk tot het thema van dit overleg.
Ik neem aan dat ik dus wel in dit overleg op de inhoud van deze brief in mag gaan.

Lees meer

De kabinetten Rutte II en III behoren tot de grootste vrienden van terroristen uit Syrië. Niet alleen wordt terugkeer van Syriëstrijders naar Nederland toegestaan i.p.v. hen de toegang te ontzeggen en het Nederlanderschap te ontnemen, niet alleen staan onze grenzen wagenwijd open voor de duizenden terroristen die zich in Europa ophouden maar nu is ook gebleken dat terroristen actief werden gesteund.

De feiten zijn duidelijk. Nederland steunde terroristen en mensenrechtenschenders in Syrië. Direct en indirect. Met uniformen, satelliettelefoons, laptops, matrassen, slaapzakken, camera’s en Pick-up trucks.

De kabinetten Rutte II en Rutte III dienden als webwinkel voor een allegaartje aan Syrische strijdgroepen. Groepen waarvan de meeste strijders zuivere islamisten, jihadisten of terroristen waren.

Eén ding waren ze in elk geval niet, namelijk: gematigd.

Lees meer

Daar was ie dan eindelijk: de langverwachte nieuwe beleidsnota van minister Kaag.
Het ontbreekt dit kabinet in ieder geval NIET aan ambitie maar - helaas - ontbreekt het WEL aan realiteitszin.

Deze nieuwe nota schetst een beleid dat is gericht op de bestrijding van de grondoorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering.
Toe maar.

Met het door de Nederlandse belastingbetalers opgebrachte geld, wil dit kabinet er dus voor zorgen dat in Afrika de armoede verdwijnt, de welvaart naar een Westers niveau stijgt en dat het er voortaan wat minder heet is.
Want dat zijn volgens dit kabinet de redenen waarom mensen van daar massaal willen migreren naar Europa.
In dat kader noemt het kabinet ook nog het aanpakken van de grondoorzaak van terreur. De PVV is razend benieuwd naar de maatregelen die het kabinet gaat nemen voor het aanpakken van de enige echte grondoorzaak van terreur: de islam. In naam van de islamitische ideologie wordt er dood en verderf gezaaid; niet alleen in Afrika en het Midden-Oosten maar ook in Europa. En dat wordt mede gefaciliteerd door de veerdiensten van Frontex en NGO’s in de Middellandse Zee.
Wij vragen de minister op dit punt uitgebreid uiteen te zetten hoe zij ervoor wil gaan zorgen dat de heilige oorlog die de islam voert tegen de rest van de wereld stopt en hoe zij de import van jihadistische terroristen naar Europa gaat voorkomen.

Ook horen wij graag waarom zij denkt dat het scheppen van een ‘Melkert-baan’ of een stageplek voor jongeren in Afrika en het aanpassen van het klimaat er daadwerkelijk voor zal zorgen dat zij niet meer naar Europa zullen willen reizen.
Het gras in Europa is nou eenmaal groener dan daar.
Dat ligt niet zozeer aan het klimaat, maar aan onze Westerse welvaart en aan onze verzorgingsstaat, die een enorme aantrekkingskracht heeft op migranten uit ontwikkelingslanden. De belofte van gratis geld zorgt er namelijk voor dat ze van heinde en verre hiernaartoe komen.
Is de minister dat met de PVV eens?

Lees meer

raymond-de-roon

donaties

doneer

Nederland
English