feed-image RSS

Mijn fractie is van mening dat het vooral belangrijk is dat er gewerkt gaat worden aan een langetermijnoplossing, want alleen maar Myanmar onder druk zetten om de Rohingya terug te nemen is geen oplossing. Het is geen oplossing voor Myanmar en het is ook geen oplossing voor de Rohingya. Een akkoord daarover is al gesloten tussen Bangladesh en Myanmar op 2 oktober, maar dat akkoord bevat niets over de uitvoering daarvan. Gisteren is er tussen de ministers van Buitenlandse zaken van beide landen een memorandum of understanding afgesloten over de veiligheidssituatie in de grensregio, maar dat ging ook weer over de repatriëring van wat ze noemen "Myanmar citizens from Bangladesh". Ook daar is er weer geen uitwerking van hoe dat dan moet plaatsvinden en hoe dat in de tijd zou moeten worden weggezet. Dan rijzen er allerlei vragen. Hoe wordt bijvoorbeeld de wraak van de ziedende boeddhistische bevolking van Myanmar voorkomen? Hebben de akkoorden die ik net noemde ook de steun van de militairen? Zijn deze akkoorden werkbaar? Kan de internationale gemeenschap daar ook een rol bij spelen? Ik heb gelezen dat toegang voor de VN weer, zij het ten dele, wordt toegestaan in de gebieden waar het om gaat, maar wat is daarbij de feitelijke situatie? Kan het toezicht van de VN wel adequaat zijn bij de uitvoering van die akkoorden?

Lees meer

Voorzitter. In Nederland is het inzetten van kinderen in het productieproces bij wet verboden in de Arbeidstijdenwet. Er is in die wet alleen maar sprake van een strafbaar feit als die kinderarbeid leidt tot de dood of tot zwaar lichamelijk letsel van het kind. Daarnaast is er sprake van een strafbaar feit als de werkgever door een opsporingsambtenaar is gewaarschuwd over die kinderarbeid en er dan toch mee doorgaat.

Lees meer

Voorzitter,

De uitbreidingsstrategie van de EU verbijstert iedere keer weer. Waarom? Omdat het ons ook nu weer leert dat de EU, dat Brussel, een organisatie is die niet leert; die van crisis naar crisis struikelt, die de aangesloten Europese landen niet verbindt, maar verdeelt en polariseert, die de samenlevingen van Zweden, van Duitsland, van België, van Frankrijk niet te vergeten, van het VK, van alle West-Europese landen eigenlijk, totaal ontwricht door een ongecontroleerde immigratie, door islamisering van grote stadsdelen, maar ook steeds meer van het platteland.
De EU opereert daarbij zo dat de burger steeds gefrustreerder raakt, de burger ervaart een enorm democratisch tekort in de besluitvorming binnen de EU, de burger voelt zich op geen enkele manier vertegenwoordigd, zeker niet door het Europese Parlement dat op een enkeling na bevolkt wordt door keiharde eurofielen die maar één eindpunt zoeken en dat is en federale verenigde staten van Europa. En dat, voorzitter, is precies wat de burger niet wil. Uitbreiding van de unie is één van de thema’s waar de ontevreden burger niet aan wil.

Lees meer

raymond-de-roon

donaties

doneer

Nederland
English