feed-image RSS

Voorzitter,

“Nederland is vrijwel over alles permanent in paniek”.
Het zijn niet mijn woorden, maar van Maarten van Rossem.
We zagen de afgelopen weken ook paniek over de patriottistische lente.
Daarmee bedoel ik dat steeds meer burgers hun nationale soevereiniteit willen heroveren op bovennationale organisaties zoals de Europese Unie. Èn dat burgers politici die hen niet goed vertegenwoordigen, kunnen corrigeren met een referendum.

Lees meer

Voorzitter,

De Partij voor de Vrijheid wil van Nederland weer een welvarend, veilig en soeverein land maken. Een land dat de baas is over zijn eigen grenzen. Een land dat beschikt over een sterke krijgsmacht.

Het Nederland van nu toont helaas een ander beeld. Defensie is nauwelijks in staat het eigen en het NAVO-grondgebied te verdedigen. Onze grenzen zijn een gatenkaas en de krijgsmacht loopt op zijn tandvlees.

De PVV wil daarom dat er de komende jaren flink wordt geïnvesteerd in defensie. En dan vooral in capaciteit waar Nederland wat aan heeft!

De geldkraan verder opendraaien is niet het enige dat moet gebeuren. Wat ook anders moet is de wijze waarop we onze krijgsmacht inzetten.

Lees meer

De PVV wil dat de Antilliaanse eilanden Curaçao, Aruba en Sint-Maarten financieel meer gaan bijdragen aan de Kustwacht voor het Caribisch gebied. Nu is het zo geregeld dat Nederland 85% van de Kustwachtbegroting voor zijn rekening neemt. Een onacceptabel hoog aandeel.

Lees meer

raymond-de-roon

donaties

doneer

Nederland
English