feed-image RSS

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de doofpotcultuur bij medische missers.

1.)
Bent u bekend met de stroom aan berichtgeving over het wegduiken bij calamiteiten en het zo lang mogelijk ontkennen van medische missers (*)?

2.)
Wat vindt u ervan dat ziekenhuizen wèl hun arts, maar niet de patiënt begeleiden bij een medische misser, en bent u met ons van mening dat juist de patiënt begeleid moet worden?

Lees meer

500 kinderen met Cystic Fibrosis dreigen hun medicijnen niet vergoed te krijgen, omdat het te duur is. Het Zorginstituut Nederland adviseert de minister om het middel Orkambi niet te vergoeden (*).
Tweede Kamerlid Reinette Klever: “Het is vreselijk als deze kwetsbare kinderen een effectief middel om financiële redenen onthouden wordt. De minister kan deze kinderen toch niet letterlijk laten stikken?”
De PVV roept de minister op om dit middel toe te laten tot het basispakket, en zal dit binnenkort in het debat hierover aan de orde stellen.

(*) http://www.ncfs.nl/news/show_article/63

Lees meer

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de Minister van Economische Zaken over de misleidende uitspraken van de voorzitter van de borgingscommissie energieakkoord (*).

1.)
Bent u bekend met het bericht “Ed Nijpels: ‘Onbestaanbaar dat de VVD geen leiding neemt in klimaatdebat’” en herkent u zich in het beeld dat u vooral wordt lastig gevallen door liberale Kamerleden op het energiedossier?

2.)
Klopt de bewering van de voorzitter van de borgingscommissie energieakkoord, dat de kostendaling van wind op zee “inmiddels [....] op 47 procent in 2020 staat", aangezien dit niet overeen komt met uw meest recente Kamerbrief (33561, nr.25), waarin u stelt dat pas in 2023 de 40% kostenreductie wordt behaald? Zo nee, wilt u er bij de voorzitter van de borgingscommissie energieakkoord op aandringen dat hij deze misplaatste claim rectificeert?

Lees meer

Reinette-bis

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties