feed-image RSS

Voorzitter, volgens de Minister is de 14% doelstelling duurzame energie geen papieren doelstelling, maar een keiharde afspraak tussen VVD en PvdA. Het is ook een harde commitment van maatschappelijke en politieke organisaties en bovenal gaat het hier om hele harde en noodzakelijke ambities. Aldus de minister in het vorige AO energie.

Lees meer

Voorzitter,

Vorig jaar is in dit huis de AWBZ opgeheven. De nieuwe WMO en de nieuwe Wet langdurige zorg zijn nog netjes in de Kamer behandeld. Maar over de overheveling van de verpleging en verzorging, de thuiszorg, naar de zorgverzekeraars is geen enkel debat gevoerd. Sterker nog, meerdere verzoeken van de PVV om daar een fatsoenlijk debat over te voeren zijn gewoonweg geblokkeerd. De thuiszorg kon gewoon aan het basispakket worden toegevoegd, zo waren de reacties. Ook het recht op zorg zou blijven bestaan. Over de enorme bezuiniging waarmee dit gepaard ging (400 miljoen in 2015, oplopend tot 600 miljoen in 2017) en de gevolgen daarvan, kon niet gedebatteerd worden.

Lees meer

De ziekenhuiszorg wordt elk jaar complexer. We zitten opgescheept met een voor patiënten volkomen ondoorzichtig declaratiesysteem, de DOT’s, een systeem dat ondanks deze naam helemaal niet transparant is. Neem een consult van ongeveer 10 minuten bij een kinderarts in een algemeen ziekenhuis zonder aanvullende onderzoeken. Het duurt een jaar voordat hiervan een rekening opduikt. Hierbij even de kanttekening dat de verkorting van de doorlooptijd van 365 dagen naar 120 dagen het systeem eerder complexer dan simpeler heeft gemaakt. Zo complex dat hier opnieuw een expertgroep voor opgericht moest worden. Maar dat terzijde.

Lees meer

Reinette-bis

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties