feed-image RSS

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van VWS over hogere babysterfte door langere reisafstanden.

Lees meer

De PVV is verbijsterd dat de bewoners van de ingestorte boerderij in Bedum door de NAM en de gemeente Bedum monddood zijn gemaakt. Volgens Reinette Klever (PVV) worden deze mensen geïntimideerd. De PVV roept de Groningers op om zich niet langer de mond te laten snoeren. Middels schriftelijke vragen dringt Reinette Klever er bij minister Kamp op aan er persoonlijk op toe te zien dat de bewoners van de ingestorte boerderij in Bedum snel vervangende woonruimte krijgen en dat hun gestolen inboedel volledig wordt vergoed.

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Economische Zaken over het bericht 'Gaswinning. Dan krijg je dit'(*):

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Gaswinning. Dan krijg je dit'(*) en zo ja kunt u aangeven waarom de bewoners na 4 maanden nog steeds wachten op hun schadeloosstelling en een vervangende woonruimte?

Lees meer

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht 'Slechts één kliniek voor protonen-bestraling'.

1. Wat is uw reactie op het bericht 'Slechts één kliniek voor protonen-bestraling' (*)?

Lees meer

Reinette-bis

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English