feed-image RSS

Voorzitter,
De eerste keer dat de Kamer over het energieakkoord sprak, heeft de PVV al aangegeven dat wij helemaal niets in dat akkoord zien. Wat door het leven gaat als het energieakkoord is eigenlijk gewoon een subsidieakkoord. Er worden vele miljarden Euro’s verspild aan subsidies voor windmolens, die eigenlijk niemand wil en die ook geen structurele oplossing bieden voor welk probleem dan ook. Onze welvaart en onze vooruitgang zijn niet gebaseerd op subsidies maar op innovatie. Maar die innovatie verloopt traag, omdat het kabinet stuurt op een korte termijn doelstelling van 14% duurzame energie, die leidt tot duizenden windmolens in de achtertuin van miljoenen Nederlanders. De grote winnaars van het energieakkoord zijn de multinationals, die miljarden Euro’s aan subsidie krijgen om de windmolens te plaatsen, en de paar landeigenaren die vaak tienduizenden Euro’s per jaar krijgen om een windmolen op hun grond te zetten. Als je geen landeigenaar bent, dan krijg je geen tienduizenden Euro’s per jaar, maar wel een windmolen in je achtertuin.
Voor de inwoners van Drenthe heb ik dan ook slecht nieuws. Hoewel partijen veel begrip hebben voor uw situatie en mooie woorden spreken, stemmen ze allemaal, met uitzondering van de PVV, in met de plaatsing van meer windmolens. Toch zal de PVV een motie indienen om de windmolens in Drenthe te schrappen, en bij deze vraag ik dus alvast een VAO aan.

Lees meer

Voorzitter, vandaag praten we over het gaswinningsbesluit. En om met de deur in huis te vallen, wat de PVV betreft is het winningsplafond van 24 miljard m3 per jaar te hoog en is de termijn van 5 jaar te lang.

Vz, volgens de minister kan de gaswinning niet verder omlaag, anders komt de leveringszekerheid in gevaar. Tegelijkertijd wil een grote afnemer, Engie, minder gas afnemen dan waartoe ze contractueel verplicht is. Engie voorziet een groot deel van België en Noord Frankrijk van Gronings gas
Als Engie andere mogelijkheden heeft om deze gebieden van gas te voorzien, dan kan de gaswinning dus lager worden vastgesteld dan de 24 miljard m3. De PVV zegt overigens al jaren dat we moeten stoppen met de export van Gronings gas. De minister verschuilt zich iedere keer achter contracten en leveringszekerheid. Maar kennelijk heeft de minister nooit gepraat met Engie. Hoe teleurstellend.
Hij heeft nu ook besloten om geen stikstofcapaciteit bij te bouwen, waardoor de gasproductie nog eens met enkele miljarden m3 kan worden verminderd. De minister wacht kennelijk liever op de volgende grote aardbeving voordat hij weer in actie komt.

Lees meer

Vz,

We praten hier over de wijziging van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) voor het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving. Dat klinkt veelbelovend.

We weten al jaren dat er voor miljarden euro’s fout gedeclareerd wordt in de zorg. Vaak ook bewust. En zorgaanbieders zijn totaal niet onder de indruk van het toezicht, de opsporing, de naleving en de handhavingspraktijken van de overheid, omdat de pakkans laag is en de straf eveneens. Er wordt simpelweg te weinig gecontroleerd en niet streng genoeg. De PVV vindt dit onacceptabel. Als iemand zijn zakken vult door fout te declareren en hij kan hier gewoon mee wegkomen, dan moeten we het daar niet bij laten. We moeten alle instrumenten inzetten om die miljarden terug te halen.

Lees meer

Reinette-bis

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties