feed-image RSS
Vz, bij dit voorliggende wetsvoorstel blijkt eens te meer dat de slogan “Nederland verdient belastingverlaging” van de VVD, één van de grootste leugens is van deze eeuw. Deze voormalige liberale club doet namelijk het tegenovergestelde en voert op allerlei terreinen belastingverhogingen door en creëert ook verscheidene nieuwe belastingen. De nieuwe belasting die we vandaag bespreken, te weten de opslag windenergie, is een bijzondere, want het is een extra belasting van een apart Ministerie, in dit geval dus EZ, op een reeds bestaande belasting, namelijk de reguliere energiebelasting.

Lees meer

Vz, ik wil beginnen met te benadrukken dat mijn fractie aanpassing van Nederlandse wetgeving aan die van Brussel uit principe afwijst. Ook op het gebied van geneesmiddelenbewaking zijn wij geen voorstander van bemoeienis uit Brussel omdat wij dit in Nederland al prima zelf geregeld hebben. Een voorbeeld maakt dit duidelijk.

Lees meer

Voorzitter,

Met de wet die de oprichting van de Autoriteit Consument en Markt regelt, komen er minder ambtenaren, minder regels en minder bestuurders. Kort gezegd worden drie autoriteiten samengevoegd, namelijk: de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Opta en de Consumenten Autoriteit.

Lees meer

Reinette-bis

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties