feed-image RSS

Voorzitter, dit kabinet maakt van de schadeafhandeling voor de slachtoffers van de aarbevingen in Groningen een soort traditionele processie van Echternach (*). 3 stappen naar voren, 2 stappen terug. Dat beeld wordt in ieder geval geschetst in de rapportage van de Onafhankelijk Raadsman, waarin staat dat het aantal klachten over de schade afhandeling met ruim 50% is gestegen. De Raadsman constateert ook dat het Centrum Veilig Wonen afspraken niet nakomt, kampt met overschrijdingen van afhandelingstermijnen en werkt met ronduit botte experts.
Ook Vereniging Eigen Huis luidt de noodklok: er wordt gegoocheld met cijfers, het schadeherstel stagneert bij grote groepen bewoners, en 3300 meldingen worden niet eens in behandeling genomen, ondanks de belofte dat álle schademeldingen serieus worden onderzocht.

Lees meer

Het is goed nieuws dat er behandelingen voorwaardelijk tot het pakket zijn toegelaten, zoals de hernia behandeling PTED en het geneesmiddel Fampyra waarvoor wij eerder gepleit hebben. Dit jaar pleit de PVV-fractie voor het geneesmiddel Orkambi voor kinderen met taaislijmziekte CF. Ook hiervoor heeft het ZorgInstituut Nederland (net als eerder bij Fampyra) een negatief advies uitgebracht vanwege de kosten hoewel het middel op zich effectief isbij een bepaalde groep kinderen met CF. Ongeveer 50 kinderen vanaf 12 jaar krijgen het nu terwijl er ongeveer 500 voor in aanmerking zouden komen.

Lees meer

Voorzitter,

We praten hier over grensoverschrijdende zorg en de vraag in hoeverre we dat collectief willen betalen. Het voorliggende wetsvoorstel wil de zorgkosten buiten Europa niet langer vergoeden en dat zou een besparing van 60 miljoen moeten opleveren. Een klein bedrag op de totale zorgkosten, omgerekend ook maar ongeveer 2 euro per premiebetaler. Deze 2 euro besparing kan echter grote gevolgen hebben voor Nederlanders op reis buiten Europa. De vraag is dus of deze geringe besparing wel te rechtvaardigen is.

Lees meer

Reinette-bis

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties