feed-image RSS

We weten meer NIET dan WEL over het zikavirus. Wat we nog niet weten moeten we dus vooral aan de onderzoekers overlaten. En door de oproep van de Wereld Gezondheids Organisatie heeft het gelukkig wereldwijd aandacht en wordt er wereldwijd naar oplossingen gezocht. Ook Nederlandse virologen en deskundigen dragen hun steentje bij. Laten we hopen dat er gauw meer duidelijkheid komt.

Lees meer

Voorzitter,

Wachten op een donororgaan terwijl je leven daar letterlijk van afhangt, dat wensen we niemand toe. Gelukkig meldden zich meer orgaandonoren in 2015 dan het jaar ervoor, een stijging van 4%. Toch heeft dat niet geleidt tot meer transplantaties. Het aantal transplantaties nam zelfs af met 4%. Een stijging van het aantal donoren lijdt dus niet automatisch tot meer orgaantransplantaties. Dat concludeert ook de directeur van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Er spelen namelijk meer factoren mee, zoals doodsoorzaak, hartdood of hersendood, medische complicaties en het lage percentage nabestaanden dat toestemming geeft.

Lees meer

Voorzitter, volgens de Minister is de 14% doelstelling duurzame energie geen papieren doelstelling, maar een keiharde afspraak tussen VVD en PvdA. Het is ook een harde commitment van maatschappelijke en politieke organisaties en bovenal gaat het hier om hele harde en noodzakelijke ambities. Aldus de minister in het vorige AO energie.

Lees meer

Reinette-bis

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties