De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de mate van intensieve veehouderij niet alleen wordt bepaald door het aankoopgedrag van Nederlandse consumenten, doch bovenal door wereldwijde vraag en aanbod;
overwegende dat de Nederlandse regering alleen niet bij machte is bovenstaande ongedaan te maken;
verzoekt de regering, binnen haar bevoegdheden al het mogelijke te doen om het dierenwelzijn en de dier- en volksgezondheid te waarborgen aangaande onze intensieve veehouderij en alles in het werk te stellen om de bio-industrie af te bouwen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Download hier de poster

Poster Nederland weer van ons

facebooktwitterinstagrammail

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English