De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de mate van intensieve veehouderij niet alleen wordt bepaald door het aankoopgedrag van Nederlandse consumenten, doch bovenal door wereldwijde vraag en aanbod;
overwegende dat de Nederlandse regering alleen niet bij machte is bovenstaande ongedaan te maken;
verzoekt de regering, binnen haar bevoegdheden al het mogelijke te doen om het dierenwelzijn en de dier- en volksgezondheid te waarborgen aangaande onze intensieve veehouderij en alles in het werk te stellen om de bio-industrie af te bouwen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Download hier de poster

Poster Nederland weer van ons

facebooktwitterinstagrammail

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties